niedziela, 20 stycznia 2019

Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu

Cmentarz Żołnierzy Polskich we Wrocławiu – wojenna nekropolia utworzona w latach 1968-1970 jako miejsce spoczynku 603 żołnierzy polskich – uczestników Kampanii wrześniowej zmarłych w niewoli niemieckiej, a także poległych na froncie żołnierzy 2 Armii Wojska Polskiego.
Cmentarz został podzielony na cztery pola nawiązujące swym układem do kształtu wzgórza, pola dzielą się na czworoboczne lub wieloboczne kwatery składające się z dwóch trzech lub czterech rzędów mogił. Wszystkie nagrobki mają jednakowy kształt – prostokątna płyta z nazwiskiem oddzielona od sąsiedniej stylizowanym mieczem grunwaldzkim. W roku 1979 w centralnym miejscu cmentarza ustawiono betonowy pomnik Żołnierzy Wojska Polskiego autorstwa Łucji Skomorowskiej. Pomnik ma kształt dwóch stojących blisko siebie kolumn wysokości 23 m o nieregularnej powierzchni pełnej załamań i uskoków, co ma symbolizować w zamyśle autorki skrzydła husarskie, w dolnej części kolumn znajdują się płaskorzeźby ze scenami z kampanii wrześniowej i ostatnich miesięcy wojny oraz daty 1939 i 1945. Cmentarz jest miejscem, na którym regularnie odbywają się uroczystości związane z obchodami świąt narodowych.

środa, 5 grudnia 2018

Turzec

Turzec (niem. Schubertberg) – góra w Górach Ołowianych w paśmie Gór Kaczawskich o wysokości 684 m n.p.m., na niektórych mapach 690. Zbudowana jest z zieleńców i łupków zieleńcowych, które tworzą liczne skałki na grzbiecie i zboczach (najbardziej popularne to Grzebień i Popiel). Występujące tu skały należą do jednostki geologicznej zwanej metamorfikiem kaczawskim. Na północnym stoku znajdują się źródła Kaczawy. Zbocza i szczyt zarośnięte lasem świerkowym.
Zielonym szlakiem z Ołowianej
Skałki w okolicach szczytu
Widok na Góry Kaczawskie
Droga na wierzchołek na żywioł przez las
Wierzchołek
Widok na Rudawy Janowickie i Karkonosze
Widok na Ołowianą
Las na szczycie

Ołowiana

Ołowiana (niem. Bleiberge) – góra w środkowej części Gór Ołowianych, pomiędzy Różanką a Turzcem w Grzbiecie Południowym Gór Kaczawskich o wysokości 658 m n.p.m. Od Ołowianej odchodzą krótkie boczne grzbiety – ku północy z Czerniakiem i na południe z Brożyną. Zbudowana z zieleńców i łupków zieleńcowych oraz wkładek łupków albitowo-serycytowych i marmurów (wapieni krystalicznych) należących do metamorfiku kaczawskiego. Zieleńce tworzą liczne skałki na zboczach. Zbocza i szczyt zarośnięte lasem świerkowym.
Droga na szczyt z Różanki
Wierzchołek Ołowianej
Widok ze szczytu na Góry Kaczawskie
Okolice szczytu Ołowianej
Widok z okolic szczytu na Góry Kaczawskie

Różanka

Różanka (niem. Rosenbaude, 628 m n.p.m.) – wzniesienie w Górach Ołowianych, w pobliżu Janowic Wielkich. Zbudowane jest z zieleńców i łupków zieleńcowych należących do metamorfiku kaczawskiego. Na północnym zboczu, w pobliżu Przełęczy Radomierskiej występują fyllity i kwarcyty. Kiedyś słynęła z panoramicznych widoków, obecnie zbocza i częściowo szczyt zarośnięte są lasem świerkowym. Na północnych zboczach pola i łąki. Na szczycie ruiny schroniska z 1885. Na przełomie XIX w. i XX w. istniała na szczycie wieża widokowa. Ze stoków góry w kierunku południowo-zach. spływa potok Krupówka.
Droga na szczyt z Przełęczy Radomierskiej
Widok na Rudawy Janowickie ( Sokolik, Krzyżna Góra)
Skałki na szczycie
Widok na Góry Kaczawskie (Połom)
Ruiny schroniska z 1885

wtorek, 16 października 2018

Zamek Bolków

Zamek w Bolkowie (niem. Bolkoburg) – położony w Bolkowie na Zamkowym Wzgórzu (niem. Burgberg, 396 m n.p.m.,), którego zbocze urywa się od strony Nysy Szalonej ostrym urwiskiem (różnica wysokości wynosi 90 m), a łagodny wschodni stok zajmuje miasto. Zamek ten jest zamkiem wyżynnym. Budowla zajmuje 7600 m².

Najbardziej charakterystycznym elementem zamku jest wieża z dziobem, została wzniesiona na skale zieleńcowej. W dolnej części wieży znajduje się dawny loch głodowy. W renesansowej części zamku (Dom Niewiast) mieści muzeum.