wtorek, 16 października 2018

Zamek Bolków

Zamek w Bolkowie (niem. Bolkoburg) – położony w Bolkowie na Zamkowym Wzgórzu (niem. Burgberg, 396 m n.p.m.,), którego zbocze urywa się od strony Nysy Szalonej ostrym urwiskiem (różnica wysokości wynosi 90 m), a łagodny wschodni stok zajmuje miasto. Zamek ten jest zamkiem wyżynnym. Budowla zajmuje 7600 m².

Najbardziej charakterystycznym elementem zamku jest wieża z dziobem, została wzniesiona na skale zieleńcowej. W dolnej części wieży znajduje się dawny loch głodowy. W renesansowej części zamku (Dom Niewiast) mieści muzeum.
wtorek, 11 września 2018

Teplickie Skały 2

Teplickie Skały- rezerwat przyrody oraz część składowa kompleksu. Dzielą się na Skalski grzbiet, grzbiety Czapu, supich skał i Krawie góry, następnie potem bardziej rozczłonkowane i rozległe platformy Bludisztie (Labiryntu) i Rokliny, pomiędzy którymi rozciąga się Teplickie miasto skalne. Przechodzi tędy ścieżka nauczna z możliwością obejrzenia ponad 70 formacji skalnych. Teplickie skały są bardzo wyszukiwanym terenem przez alpinistów. Przepiękny widok na Teplickie skały nastała się z grodu skalnego Stimen, z którego do dziś dochowały się tylko niepozorne resztki. Na wierzch wieży skalnej, gdzie kiedyś stał gród prowadzi zboczenie z ścieżki po przygotowanych schodach.