poniedziałek, 1 maja 2017

Zamek Śląskich Legend

Zamek Śląskich Legend w Pławnej - wiele lat temu to właśnie tu osiadł znany artysta Dariusz Miliński, który stworzył grupę artystyczną „Pławna 9”. To on wraz z przyjaciółmi stworzyli w Pławnej Zamek Śląskich Legend.

Jest to jedyne takie miejsce w Polsce. To tu naturalnej wielkości drewniane lalki, animowane przez aktorów, przedstawiają gościom historię regionu oraz Ducha Gór. Wycieczka po zamku trwa ok. pół godziny, a po zakończonym spektaklu każdy, biorąc w swoje ręce kukły, na chwilę może stać się aktorem – animatorem.

Na terenie Zamku znajdują się pracownie (graficzna, ceramiczna oraz kowalstwa artystycznego). Oprócz Zamku Śląskich Legend w Pławnej znajduje się inne ciekawe miejsce stworzone przez artystów – Gród Piastowski, Koń Trojański  oraz 40-metrowa Arka Noego.

Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu

Muzeum Kargula i Pawlaka w Lubomierzu - muzeum powstało w 1995 r. z inicjatywy mieszkańców miasta, przy wsparciu ówczesnego burmistrza.

Muzeum zlokalizowane jest w pobliżu Lubomierskiego Rynku, którego plener kilkakrotnie pojawia się w filmie Sami swoi. Pomieszczenia muzealne mieszczą się na parterze jednego z najstarszych w mieście budynków - tzw. Domu Płócienników, od XVI w. siedzibie cechu Płócienników, którego budynek posiada bogate walory architektoniczne, stanowiące atrakcję turystyczną.

Przed muzeum mieści się Zaułek filmowy, który formalnie nie jest częścią muzeum, ale stanowi rozwinięcie ekspozycji muzealnej. Znajdują się w nim tablice pamiątkowe poświęcone ludziom filmu związanym nie tylko z filmem Sami swoi, ale także z innymi produkcjami filmowymi realizowanymi w Lubomierzu.

W Muzeum Kargula i Pawlaka zgromadzone są różne pamiątki związane z kultową komedią Sylwestra Chęcińskiego, przede wszystkim rekwizyty wykorzystane przy kręceniu filmu. Wśród rekwizytów znajdują się m.in. karabin, z którego zamek wylata, granat do świątecznego ubrania i fragment płota, przy którym kłócili się bohaterowie. Wśród innych unikatowych eksponatów znajdują się: umowa z dublerem Władysława Hańczy - Józefem Jakubowskim oraz pierwsza kopia filmu Sami swoi, z której film był odtwarzany podczas prapremiery w 1967 roku.