sobota, 3 grudnia 2016

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubinie

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubinie - pełniący niegdyś funkcję świątyni cmentarnej kościół powstał w 1683 r. w okresie kontrreformacji związanej z przejściem Lubina we władanie Habsburgów,  szczęśliwie dotrwał  do chwili obecnej w prawie niezmienionej formie. W czasie działań wojennych w 1945 roku kościół został poważnie uszkodzony, a jego wyposażenie rozgrabione. Dopiero w latach 1959/1960 na wniosek Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przeprowadzono prace zabezpieczające i konserwatorskie. Jest to budynek o konstrukcji szachulcowej, odrestaurowany w 2000 roku.

wtorek, 29 listopada 2016

Pałac w Ręszowie

Pałac w Ręszowie - pałac wzniesiony (na miejscu poprzedniego rodu von Nostitz) w 1787 roku. Inicjatorem znacznej przebudowy był Georg Sigismund von Unruh. Trójskrzydłowa dwukondygnacyjna budowla, wzniesiona na planie podkowy. Ostatni właściciel sprzed 1945 roku to Heinrich Oswald von Sprenger, który dokonał kolejnej modernizacji budynku w latach 30 - tych XX wieku. Zachowały się też :główna brama wjazdowa do majątku, kartusz herbowy nad centralnym wejściem do pałacu i dobrze zachowana rozległa zabudowa gospodarcza.

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ręszowie

Kościół filialny Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Ręszowie wzmiankowany był w 1376 roku. Po przejęciu świątyni przez protestantów ok. 1530 roku, był restaurowany. Jednak dopiero w 1616 roku dokonano gruntownej przebudowy kościoła, który otrzymał obecny barokowy wygląd i wystrój wnętrz. Wówczas też dobudowano do zachodniej części świątyni kwadratową wieżę dzwonnicy, zwieńczoną barokowym, cebulastym hełmem z latarnią. Obecnie jest to prosta jednonawowa budowla barokowa, wzniesiona na rzucie prostokąta, z wyodrębnionym, węższym i także prostokątnym prezbiterium. Na osi fasady zachodniej znajduje się wspomniana już wieża dzwonnicy, ze spiżowym dzwonem z 1653 roku. 

Pałac w Siedlcach

Pałac w Siedlcach - obiekt wzniesiono około 1740 roku. Ostatnim właścicielem posiadłości był Hans Heinrich von Wechmar, który w latach trzydziestych XX w. zasłynął dzięki organizowanym przez siebie karnawałom . W latach 1945-1947 w majątku stacjonowali Rosjanie. Potem administrowało nim Państwowe Gospodarstwo Rolne. Niewłaściwie uzytkowany pałac, ogołocony z wyposażenia , popadał w ruinę. Jeszcze w 1980r. istniał dach, dziś pozostały tylko fragmenty murów.

Kościół św. Michała Archanioła w Siedlcach

Kościół gotycki, św. Michała Archanioła w Siedlcach - Pierwsza wzmianka o istniejącym kościele parafialnym w Siedlcach (Czedlicz) pochodzi z 1335 roku. W drugiej połowie. XVIII wieku zbudowano na nowo drewnianą dzwonnicę stojącą na cmentarzu przykościelnym. Z XVI i XVII wieku pochodzą liczne kamienne płyty nagrobne.
Cmentarz przykościelny, dzwonnica i kościół w Siedlcach, wpisane są do rejestru zabytków. Na cmentarzu znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy polskich z wojny obronnej 1939 zmarłych w niemieckiej niewoli w podobozie jenieckim w Siedlcach.

Kościół Matki Bożej Królowej Świata w Tymowej

Kościół Matki Bożej Królowej Świata w Tymowej (wcześniej Najświętszej Marii Panny) - Najprawdopodobniej kościół tutaj istniał już przed rokiem 1300, kiedy to osada należała do cystersów z klasztoru w Lubiążu. Mieli oni tutaj swoje dobra aż do 1810 roku. Pierwsza oficjalna wzmianka o miejscowym kościele pochodzi z wykazu dziesięcin nuncjusza Galharda z 1335 roku. Około 1530 roku protestanci przejęli świątynię. Poddano ją wówczas przebudowie. W 1680 roku kościół powrócił do katolików, ale taki stan trwał tylko do 1708 roku. Na mocy konwencji podpisanej przez cesarza austriackiego i króla szwedzkiego w 1707 roku w Altranstädt, kościół w 1708 roku przejęli ponownie protestanci i w ich posiadaniu był do końca drugiej wojny światowej.

W trakcie działań wojennych świątynia nie odniosła żadnych poważniejszych uszkodzeń. Jednak z opuszczonego obiektu zabrano i wywieziono dużo wartościowych elementów wyposażenia, m.in. wspaniały ołtarz szafkowy z początku XVI wieku