niedziela, 26 maja 2013

Jednostka łaczności PGWR Zimna Woda

Jednostka łaczności PGWR Zimna Woda

26 kwietnia 1985 przedłużono o następne 20 lat ważność Układu Warszawskiego.
Nie brano pod uwagę że będzie on jeszcze istniał tylko przez 6 lat.
Dlatego cały czas rozbudowywano systemy wojskowe a w szczególności systemy łączności, i intermonitoringu, których znaczenie w nowoczesnej wojnie było coraz większe.

Na terenie Polski miało powstać jeszcze kilka jednostek łączności troposferycznej BARS, oraz unikatowego, super tajnego systemu skaningu radiofalowego, którego działanie do dzisiaj jest okryte wielką tajemnicą. Niestety również i dane dotyczące dyslokacji tych jednostek ze względów propagandowych i strategicznych są przez Federację Rosyjską bardzo ściśle utrzymywane w sekrecie.

Po 1988 ruszyła budowa w Zimnej Wodzie, w Czarnej Tarnowskiej, w Rudawicy i w Rembertowie a że system BARS był aktywny, można jedynie wnioskować że w rejonie Lubina miały znajdować się przynajmniej dwie jednostki tego typu


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz