poniedziałek, 14 grudnia 2015

Pałac w Rynarcicach

Pałac w Rynarcicach - geneza pałacu sięga pierwszej połowy XVIII w. Około 1770 r. dobudowano ryzalit z dekoracją rokokową. W 1870 r. rezydencję poddano kolejnej przebudowie dodając nową klatkę schodową. Zabudowania gospodarcze w obecnej formie są późniejsze i pochodzą w większości z XIX w. Pałac sąsiaduje z parkiem założonym na przestrzeni XIX w. z zachowanymi reliktami dawnego ogrodu ozdobnego oraz rzadkimi gatunkami drzew.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz