sobota, 23 kwietnia 2016

Pałac Zaborów

Pałac Zaborów - wzniesiono w 1725 roku dla rodziny von Nostitz. Pałac jest budowlą dwukondygnacyjną o rzucie prostokątnym i założeniu dwutraktowym z pilastrowym podziałem elewacji. Na uwagę zasługuje bogato zdobiony, piaskowcowy portal głównego wejścia oraz wspaniały kartusz herbowy umieszczony w trójkątnym tympanonie frontonu. W początkach XIX wieku pałac był przebudowywany z inicjatywy rodu von Prittwitz. W 1906 roku jego rozbudowy dokonał Gotthard Wirtsch i prawdopodobnie wówczas pałac skierowano fasadą frontową na wschód, w stronę parku. Pierwotnie bowiem fasad frontowa zwrócona była na zachód, ku rozległemu dziedzińcowi folwarcznem.
W styczniu 1945 roku wieś znalazła się w pasie ciężkich walk frontowych i kilkakrotnie przechodziła z rąk do rąk. Zniszczeniu uległ wówczas pałac i od tamtej pory pozostaje w stanie daleko posuniętej ruiny. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz